Zorgzuster Twente
0437112100

Regeerakkoord 2017

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is er niet in geslaagd om het ZZP-schap te kunnen waarborgen en verkapte arbeidsrelaties te voorkomen. De Wet DBA heeft daarentegen juist onrust gebracht waardoor er teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Volgens het Regeerakkoord 2017 is er met name aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet DBA zal daarom worden vervangen.

De nieuwe wet moet enerzijds de (opdrachtgever van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Het regeerakkoord bevat de volgende kernpunten:


1. Altijd arbeidsovereenkomst indien er sprake is van een laag tarief ZZP’er
  
 
2. Opt-out loonbelasting en werknemersverzekeringen indien hoog tarief ZZP’er 

3. Opdrachtgeversverklaring via webmodule

 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief
 • Geeft opdrachtgevers zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij kwaadwillig).
 • Webmodule: vragen aan opdrachtgever over aard van de werkzaamheden (verduidelijking ‘gezagsverhouding’)

 
4. Tijd om te wennen De markt krijgt de tijd om te wennen aan veranderde wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd. 
 
Maximaal een jaar terughoudend handhavingsbeleid 

 

 

 

« Terug naar nieuws

 

Zorgvrager Nieuws

 • Heeft u een Volledig of Modulair Pakket Thuis?
  Zit u in de Wet Langdurige Zorg? En maakt u gebruik van het VPT of MPT? Dan is Zorgzuster wellicht interessant voor u.
  Lees meer »

ZZP’er Nieuws

Er is geen nieuws

Algemeen Nieuws

 • Wkkgz Handreiking voor ZZP'ers
  De Wkkgz Handreiking informeert ZZP'ers in de zorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden.
  Lees meer »

 • Regeerakkoord 2017
  In het regeerakkoord 2017 dat 10 oktober is gepubliceerd, wordt de positie van de ZZP'er besproken. De Wet DBA komt te vervallen.
  Lees meer »